Registre salarial en què consisteix?

Registre salarial en què consisteix?

Des del 14 d'abril les empreses espanyoles ja estan obligades a portar un registre salarial amb els valors mitjans dels salaris percebuts per les seves plantilles desagregades per sexes i categories professionals. Per facilitar-te la seva implantació, t'expliquem en què ...