Política de Privacitat

A través de la present política de privacitat Capellas I ASSOCIATS, SL desitja informar totes les persones que naveguin i accedeixin a la pàgina web www.capellas.com sobre els tractaments de dades personals realitzats. 

L'accés a la pàgina web no requereix un registre previ. Abans de l'enviament de qualsevol sol·licitud d'informació a través del formulari de contacte d'aquesta pàgina web, l'usuari ha d'acceptar la política de privacitat, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades. 

Capellas I ASSOCIATS, SL, De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, així com amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en qualitat de Responsable de l'Tractament de les dades personals proporcionats, li facilita la següent informació:

Responsable de l'Tractament:

  • Raó Social: Capellas I ASSOCIATS, SL 
  • TIN: B17233214
  • Adreça: Plaça Pompeu Fabra, 9-17002 Girona
  • Telèfon: 972 214 825
  • Correu electrònic: capellas@capellas.com 

Finalitat de l'tractament: Tractem les dades i la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de:

  1. Gestionar l'ús de les funcionalitats posades a disposició a través del Lloc Web, entre elles, la resposta a sol·licituds i / o consultes realitzades.

Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui la relació contractual i / o negocial entre l'Usuari i Capellas I ASSOCIATS, SL Per al cas que les sol·licituds efectuades per un usuari no mantinguin una relació contractual, les dades es conservaran fins a haver resolt la sol·licitud. 

  1. Mantenir informats els Usuaris dels serveis d'Capellas I ASSOCIATS, SL, a través de correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents, sempre que l'Usuari hagi prestat el seu consentiment marcant la casella corresponent.

Legitimació: El tractament d'aquestes dades està legitimat per l'execució de les obligacions contractuals i / o negocials.

Criteris de conservació de les dades: Les dades no es conservaran més temps de l'necessari per als quals han estat demanades, excepte que hi hagi una obligació legal.

Comunicació de les dades: No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de l'interessat.

Transferències internacionals de dades: No es fan Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió Europea.

Drets que assisteixen a l'Interessat: L'interessat té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Així mateix, l'informem que podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació i supressió (Dret a l'oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un escrit a Plaça Pompeu Fabra 9, 1B. 17002 Girona, o correu electrònic capellas@capellas.com.

Així mateix, s'informa a l'interessat que podrà revocar el consentiment de l'enviament de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a capellas@capellas.com.

La persona interessada pot presentar una reclamació davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades competent, que actualment és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), a través de la seva seu electrònica: www.sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web, O enviant un escrit a C / Jorge Juan nº6 - 28001 MADRID.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en l'apartat de contacte? 

Quant als formularis del Lloc Web, l'Usuari ha d'emplenar els marcats com a "requerit". No completar les dades personals requerits o fer-ho parcialment pot suposar que Capellas I ASSOCIATS, SL no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, Capellas I ASSOCIATS, SL queda exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l'Usuari facilita Capellas I ASSOCIATS, SL han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitza i sense errors. L'Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Quines mesures de seguretat té implantada l'empresa? 

Capellas I ASSOCIATS, SL informa que el tractament que realitza de dades personals es realitza en tot moment d'acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i dels serveis de la societat de la informació.

 

Capellas I ASSOCIATS, SL té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l'Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat d'acord amb l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o de l'medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.