L'Agència Tributària ha publicat el Pla Anual de Control Tributari i Duaner per a l'any 2024, en què hi ha les principals directrius que serviran de guia a la Hisenda Pública. Aquest pla s'estructura al voltant de cinc grans pilars: informació i assistència, prevenció d'incompliments, investigació del frau, control a la fase recaptatòria i col·laboració amb les comunitats autònomes.

Pel que fa a la informació i assistència, es destaquen mesures com l'ampliació de l'horari d'atenció al públic, les millores en l'aplicació de cita prèvia i l'ampliació del servei INFORMA+ per a consultes complexes en l'àmbit tributari. També s'estableix un servei d'assistència en matèria duanera i es desenvoluparan eines d'assistència virtual.

Pel que fa a la prevenció d'incomplimentses preveu continuar depurant el cens d'entitats no mercantils, impulsar el compliment voluntari, ampliar els avisos a contribuents i fer campanyes de comunicació sobre noves obligacions tributàries.

En la investigació del fraus'esmenten accions com la construcció d'un model unificat de prevenció i control, el control d'operacions vinculades internacionals, l'anàlisi d'informació sobre monedes virtuals i la intensificació de controls sobre l'ús d'efectiu i els mitjans de cobrament alternatius.

En la fase recaptatòriaes potenciarà l'ús d'eines avançades d'anàlisi de dades, s'actualitzaran els sistemes d'embargament i es faran actuacions d'obtenció d'informació sobre l'ús de terminals de pagament.

Finalment, en la col·laboració amb les comunitats autònomes, s'impulsaran intercanvis d'informació rellevant per a la gestió tributària, com ara dades censals, informació sobre famílies nombroses i persones amb discapacitat, així com informació sobre constitució de rendes vitalícies i operacions societàries.

El pla també esmenta la revisió del règim sancionador tributari per millorar la valoració de conductes prèvies del contribuent i la implementació de mesures per a la prevenció del frau en sectors específics com ara el comerç electrònic i les plataformes digitals.

En resum, el Pla anual de control tributari i duaner per al 2024 estableix una sèrie d'accions i mesures per enfortir l'administració tributària espanyola, prevenir el frau fiscal i millorar la col·laboració entre les diferents administracions tributàries.