Un any més s’acosta l’època de la campanya de la Renda. Aquest període on els contribuents han de presentar la seva declaració de la renda i el patrimoni davant l'Agència Tributària. Recordeu que està marcada per una sèrie de dates clau que determinen el compliment de les obligacions fiscals per fer la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). Conèixer aquestes dates és clau per complir les obligacions i evitar possibles sancions.

El calendari de la campanya de la renda del 2023 estableix que el període per a la presentació de la declaració de l'IRPF anirà des del 3 d'abril fins a l'1 de juliol, ambdós inclosos. Durant aquest temps, els contribuents han de recopilar tota la informació necessària, calcular-ne els ingressos i deduccions, i presentar la declaració davant l'Agència Tributària.

Dates clau

3 d'abril: començament de la campanya de la Renda 2023. A partir d'aquesta data, els contribuents poden accedir a l'esborrany de la renda i començar a preparar la seva declaració.

A partir del 3 d'abril fins a l'1 de juliol: presentació per Internet de les declaracions de Renda i Patrimoni 2023.

Del 29 d'abril al 28 de juny:es pot sol·licitar cita perquè l'Agència Tributària et faci la declaració per telèfon.

Des del 7 de maig fins a l'1 de juliol : l'Agència Tributària pot fer les declaracions dels contribuents per telèfon.

Des del 29 de maig fins al 28 de juny:es pot sol·licitar cita perquè l'Agència Tributària t'elabori la declaració de Renda presencialment a les seves oficines

A partir del 3 de juny fins a l'1 de juliol: és el moment en què la mateixa Agència Tributària comença a confeccionar les declaracions de manera presencial a les seves oficines.

Del 3 d'abril al 26 de juny: data límit per a aquelles declaracions que, resultant a ingressar, vulguin domiciliar el pagament, encara que el càrrec en compte es farà l'1 de juliol.

1 de juliol: fi de campanya i de presentació de les declaracions amb resultat a retornar o a ingressar, si no s'ha optat per la domiciliació, o si s'opta per domiciliar únicament el segon termini.

Passos a seguir

Són els mateixos que cada any, però els recordem perquè es tinguin en compte:

Obtenció de l'esborrany: es pot obtenir a partir del 3 d’abril. Aquest document proporciona una estimació dels impostos a pagar o a retornar, i es basa en la informació fiscal que l'Agència Estatal disposa de cadascun de nosaltres.

Revisió i modificació: cal revisar detingudament l'esborrany per assegurar-se que totes les dades siguin correctes. En cas de discrepància o que manqui informació, es poden fer les modificacions necessàries.

Presentació de la declaració: un cop revisat i modificat, es procedeix a la presentació de la declaració de la renda. Això es pot fer de manera electrònica a través de la pàgina web de l'Agència Tributària, a través del telèfon o de manera presencial a les oficines corresponents de l’AEAT o a les habilitades per les Comunitats Autònomes, prèvia sol·licitud de cita en ambdós casos.

Algunes novetats de la renda 2023

Una de les novetats més destacades per a la campanya de la renda del 2023 és l'extensió de la deducció per maternitat a l'IRPF a les despeses de custòdia en guarderia.

Aquesta mesura, recolzada per una sentència recent del Tribunal Suprem, permet a les mares treballadores deduir una part de les despeses ocasionades per la custòdia dels seus fills menors de tres anys, ja sigui en escoles bressol o centres d'educació infantil. Aquesta decisió unifica el criteri dels jutjats i els tribunals, corregint una interpretació restrictiva que limitava l'accés a aquesta deducció.

Un altre aspecte rellevant per a aquesta campanya és l'obligatorietat de l'ús del sistema Renta Web per a la presentació telemàtica de la declaració de l'IRPF.

També us recordem que les persones que guanyin menys de 22.000 euros anuals i tinguin un sol pagador no estan obligades a presentar la declaració. Si teniu més d'un pagador, i la suma de les rendes obtingudes pel segon i restants pagadors superen els 1.500 euros, el límit baixa a 15.000 euros.

I els autònoms, sense importar els seus ingressos, han de presentar obligatòriament la declaració de la renda aquest any, eliminant el requisit previ d'ingressos mínims de 1.000 euros.

Com veus, és crucial estar al corrent d'aquests canvis i complir les obligacions fiscals corresponents. Nosaltres des de Capellas sempre recomanem que davant del dubte és molt millor assessorar-se. Les obligacions fiscals són molt importants i és millor tenir-ho tot clar i saber que ho estem fent bé, per això pots contactar amb nosaltres per resoldre qualsevol dubte que et sorgeixi.