La Llei Crea i Creix, coneguda oficialment com a Llei de Creació i Creixement d'Empreses, va ser aprovada el setembre de 2022. Aquesta llei té com a objectiu principal fomentar la creació de noves empreses, reduir les traves administratives, impulsar el dinamisme del teixit empresarial i combatre la morositat.

Una de les novetats principals que introdueix la llei Crea i Creix és l'obligatorietat de la utilització de la factura electrònica en les operacions realitzades entre empresaris i professionals. Això cerca agilitzar i modernitzar els processos de facturació, facilitant l'intercanvi de documents i reduint l'ús de paper.

Beneficis de la facturació electrònica B2B a Espanya

L'adopció de la factura electrònica entre empreses a Espanya comporta una sèrie d'avantatges notables:

  • Digitalització i optimització: la transició a la factura electrònica impulsa la digitalització de les relacions empresarials, simplificant i agilitzant els processos.
  • Reducció de temps i costos: elimina la necessitat de gestionar documents físics, reduint els costos associats i accelerant els cicles de facturació.
  • Augment de la productivitat: automatitza processos manuals, permetent a les empreses centrar-se en tasques més estratègiques i productives.
  • Major seguretat i fiabilitat: proporciona un entorn segur per a l’intercanvi de dades financeres, reduint els riscos associats amb la manipulació de documents físics.
  • Reducció de morositat: en agilitzar els processos de pagament, es contribueix a reduir la morositat a les operacions comercials.
  • Traçabilitat i control de pagaments: facilita el seguiment i el control dels pagaments entre empreses i autònoms, millorant la transparència i l'eficiència en la gestió financera.
  • Minimització d'errors humans: l’automatització dels processos redueix la possibilitat d’errors associats a la introducció manual de dades.

Esborrany del reglament tècnic de la factura electrònica B2B

L'esborrany del reglament tècnic presentat en concordança amb aquesta llei estableix els requisits essencials per a la implementació amb èxit de la facturació electrònica a Espanya. S'hi detallen aspectes tècnics clau i mecanismes operatius per garantir-ne el funcionament correcte.

Un dels punts destacats a l'esborrany és la definició dels requeriments tècnics, posant especial èmfasi en la verificació de la data de pagament i l'establiment de mecanismes de control i acusaments de resposta entre emissors i pagadors. Aquest enfocament cerca supervisar els terminis de pagament i índexs de morositat, contribuint així a una major transparència i eficiència en les transaccions comercials.

A més, l'esborrany subratlla la importància de la interoperabilitat entre proveïdors de solucions tecnològiques de factura electrònica, assegurant la seguretat, el control i la normalització dels dispositius i sistemes informàtics. S'anticipen les característiques de la plataforma pública de facturació electrònica gestionada per l'agència tributària espanyola, que actuarà com a punt central per a totes les factures electròniques intercanviades. Això es pot fer a través d'aquesta plataforma o mitjançant proveïdors privats.

 

Terminis per a la posada en marxa de la factura electrònica

L'esborrany estableix terminis diferenciats per a la implementació de la factura electrònica:

  • Empreses amb facturació > 8 milions d'euros: disposaran d'un any a partir de la publicació del Reial Decret per adaptar-se a la factura electrònica, fent-la obligatòria el 2024.
  • Resta d'empreses: tindran dos anys per adaptar-se, sent obligatòria la factura electrònica a partir del 2025.

La Llei Crea i Creix i l'esborrany del reglament tècnic reflecteixen un canvi significatiu cap a la digitalització i l'eficiència a les operacions comercials a Espanya. La digitalització de la facturació no només implica un canvi tecnològic, sinó també un canvi cultural i organitzatiu. Aquest enfocament es traduirà en una major eficiència, transparència i agilitat en les relacions comercials.

En conclusió, impulsa l'adopció de la factura electrònica com una eina vital per a la modernització i l'eficiència en les operacions comercials a Espanya. A través d'aquesta llei i del seu reglament tècnic associat, el Govern ofereix a les empreses l'oportunitat d'adoptar aquesta tecnologia, aprofitar-ne els beneficis i avançar cap a una economia digital més sòlida i eficient. La factura electrònica esdevé un pilar crucial en aquest camí cap a un futur digitalitzat i eficaç.

â € <