El Règim de Devolució Mensual d'IVA (REDEME) és una eina que pot resultar de gran utilitat per a les empreses, oferint-los la possibilitat de recuperar mensualment l'excés d'IVA a què hagin hagut de fer front en les operacions comercials. Encara que imposa una càrrega administrativa més gran, pot ser una opció interessant a l'hora de gestionar la liquiditat de les empreses.

Què és el REDEME, requisits i avantatges?

El REDEME és un sistema que permet als subjectes passius de l'IVA sol·licitar la devolució mensual dels imports d'IVA favorables. Per acollir-se a aquest règim, les empreses han de complir uns requisits com estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i no realitzar activitats que tributin en el règim simplificat.

Un cop inscrites, s’han de presentar autoliquidacions d'IVA amb periodicitat mensual, així com el llibre registre d'IVA. Per presentar aquest llibre registre s’ha d’utilitzar de forma obligatòria el Sistema Immediat d'Informació (SII) de l’AEAT.

El REDEME pot resultar útil per a empreses que estan iniciant la seva activitat i tenen importants inversions inicials, ja que és probable que obtinguin un resultat a tornar per l'AEAT en les seves declaracions mensuals. No obstant això, potser hi ha qui consideri que comporta una major càrrega administrativa, en haver de complir, amb uns terminis relativament curts, amb la presentació dels llibres registres d'IVA a través del SII.

Obligacions i terminis

Les empreses acollides al REDEME han de presentar mensualment els documents corresponents, com ara el model 303 per a les autoliquidacions d'IVA i el model 340 per al contingut dels llibres de registre de l'IVA. A més, han de romandre com a mínim un any en aquest règim una vegada inscrites. És important tenir en compte que la devolució mensual de l'IVA pot trigar entre 2 i 3 mesos en ser efectiva, cosa que pot afectar temporalment la liquiditat de les empreses

En resum, el REDEME ofereix la possibilitat d'obtenir la devolució mensual de l'IVA, cosa que pot ser beneficiós per a la tresoreria de les empreses, encara que comporti una càrrega administrativa més gran. Avaluar detingudament si aquest règim s'adapta a les necessitats i l'operativa de l'empresa és crucial per prendre una decisió informada.

Recorda que, en cas que vulguis donar-te d'alta al REDEME, ho hauràs de sol·licitar en el mes de novembre anterior a l'any en què vulguis que tingui efecte.

A Capellas et podem ajudar a valorar si et convé acollir-te o no al REDEME. Avaluarem la teva situació i l'analitzarem al teu costat perquè escullis l'opció més adequada per a la teva empresa.