Assessoria Comptable

Augmenta la teva rendibilitat
Contactemés serveis

Control econòmic i financer

Rendibilitat

Una correcta interpretació i assessorament comptable són elements indispensables per al bon funcionament d'una empresa de qualsevol mida o sector i proporciona informació important a l'hora de prendre un gran nombre de decisions.

Des de la Capellas i Associats oferim un assessorament comptable personalitzat i adaptat a l'estructura administrativa de cada client per ajudar a optimitzar la seva gestió econòmica.

El nostre equip s'encarrega de:

Assessorament i gestió comptable d'empreses i societats.

Comptabilitat de grups de societats.

Actualització de comptabilitats.

Elaboració i legalització dels Llibres Oficials de comptabilitat.

Dipòsit de comptes anuals en el Registre Mercantil.

Disseny de plans comptables per a empreses.

A Capelles i Associats

Ens assegurem de facilitar una informació fiable i una correcta interpretació de l'estat comptable de cada negoci gràcies a un sistema de treball àgil, eficaç i fiable.