Planificar la nostra jubilació és fonamental per assegurar un futur financer estable. Per això, fer aportacions al pla de pensions abans que acabi l'any és una estratègia clau per millorar aquest camí cap a una jubilació segura.

Però potser no saps ben bé què és i per a què serveix un pla de pensions. Per això, és probable que tampoc no entenguis bé per què és important fer aquestes aportacions abans no s'acabi l'any. En aquest article t’ho expliquem perquè puguis prendre millor aquestes decisions.

Què és un pla de pensions?

Un pla de pensions és una eina destinada a garantir ingressos estables durant la jubilació. Funciona fent aportacions periòdiques, que poden ser anuals o amb una altra freqüència. Aquests diners, gestionats per professionals especialitzats, s'inverteixen actius mobiliaris i/o immobiliaris, amb el propòsit d'obtenir el màxim rendiment i així poder incrementar el capital aportat.

Beneficis de fer aportacions al pla de pensions

Jubilació còmoda

Les aportacions regulars al vostre pla de pensions contribueixen directament a la construcció d'un fons complementari per a la jubilació, assegurant certa estabilitat financera en aquesta etapa

Beneficis fiscals

Aquestes aportacions gaudeixen d’uns beneficis fiscals. Aquestes contribucions redueixen la base imposable de l'impost sobre la renda (IRPF), cosa que significa un estalvi fiscal.

La deducció de la qual et pots beneficiar és la menor d'aquestes dues quantitats:

  • L'aportació màxima permesa: 1.500€, 10.000€ o 5.750€ depenent dels casos que ara us comentem, o
  • El 30% dels rendiments nets del treball i/o activitats econòmiques.

Optimització fiscal

Fer aportacions abans que s'acabi l'any no només permet aprofitar els beneficis fiscals per a la declaració de la renda que has de fer per a aquest any, sinó que també proporciona l'oportunitat de planificar estratègicament la tributació.

En fer aportacions al pla de pensions abans del tancament de l'exercici fiscal, s'ajusta la càrrega impositiva, cosa que podria resultar una reducció significativa d'impostos.

Límits anuals d'aportació

Per a l'any 2023, els límits d'aportació a plans de pensions individuals, amb caràcter general, són fins a 1.500 euros anuals (i la deducció serà l'import menor entre els 1.500€ o el 30% dels rendiments nets del treball i/o d’activitats econòmiques).

Però, si parlem de l'aportació màxima, cal distingir entre els treballadors per compte d’altri i els treballadors per compte pròpia (autònoms).

Els treballadors per compte d'altri poden incrementar el límit en 8.500 euros, arribant a un total d'aportacions de 10.000 euros anuals, sempre que aquest increment provingui de contribucions empresarials o d'aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social amb uns límits determinats que depenen de la contribució que faci l'empresa, així com també de la retribució del treballador (i la deducció que et podràs aplicar serà l'import menor entre l'aportació efectivament realitzada -amb el límit dels 10.000€- o el 30% dels rendiments nets del treball i/o d’activitats econòmiques)

Els treballadors per compte pròpia (autònoms) poden incrementar el límit en 4.250 euros més, arribant a un total d'aportacions de 5.750 euros anuals, sempre que aquest increment es faci mitjançant aportacions als plans de pensions d'ocupació simplificats per a treballadors per compte pròpia (i la deducció de la que et podràs beneficiar serà l'import menor entre l'aportació efectivament realitzada -amb el límit dels 5.750€- o el 30% dels rendiments nets del treball i/o d’activitats econòmiques)

Rescat del pla de pensions

El pla de pensions es pot rescatar en situacions específiques com jubilació, invalidesa, mort, dependència severa o gran dependència, però també en supòsits excepcionals com atur de llarga durada i malaltia greu.

Aquest rescat permet accedir als fons acumulats en el pla, brindant suport financer en moments crítics de la vida. És important avaluar les condicions i restriccions associades al rescat del pla per prendre decisions informades sobre la seva utilització.

Cal tenir en compte que la llei ha anat canviant, i l'últim que s'ha establert és que a partir del 2025 serà possible fer rescats d'aportacions amb almenys 10 anys d'antiguitat sense necessitat d'acreditar altres condicions.

Resumint, fer aportacions al pla de pensions abans que finalitzi l'any és una estratègia financera interessant de valorar. Aprofita els beneficis fiscals, optimitza el teu fons de jubilació i construeix un futur financer sòlid. No deixis passar l'oportunitat d'invertir en el teu benestar financer. I si tens qualsevol dubte, escriu-nos i estarem encantats d'ajudar-te i respondre aquestes preguntes que et facis.